O mnie

Od lat jestem naukowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie od 2017 r. pracuję jako adiunkt.

W swoich badaniach skupiam się na zagadnieniach dotyczących zjawisk politycznych oraz rozwoju wiedzy naukowej. W pierwszym przypadku dotyczy to mechanizmów kształtowania polityki zagranicznej USA i Polski, stosunków transatlantyckich oraz zagadnień bezpieczeństwa na obszarze postsowieckim. W odniesieniu do wiedzy naukowej skupiam się na historii i współczesnym rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych oraz teoriach stosunków międzynarodowych.

Doświadczenia zawodowe w zakresie doradzania instytucjom państwowym pogłębiły moje zainteresowanie relacją między wiedzą ekspercką a polityką państwa. W szczególności chodzi o wpływ wiedzy eksperckiej na decyzje podejmowane przez polityków i wynikający z tego kształt instytucji państwowych. I odwrotnie: wykorzystanie przez władze państwowe wiedzy do legitymizowania własnych działań oraz wpływanie na kształt tejże wiedzy.

I o tym chciałbym tutaj pisać: zjawiska politycznych, wiedzy naukowej która je opisuje i relacjach łączących obie te płaszczyzny.

***

Publikowane na blogu treści odzwierciedlają moje prywatne opinie i udostępniane są na licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL). Licencja Creative Commons