Po 5. konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych: co dalej?

12219618_10153203726381778_6127795789412504938_n

13 listopada 2015 r. w piątek zakończyła się na Uniwersytecie Gdańskim 5. ogólnopolska konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM). Warto przytoczyć kilka najważniejszych uwag, które padły tam w kontekście rozwijanej w Polsce nauki o stosunkach międzynarodowych. Większość z nich wygłosił przewodniczący PTSM prof. Edward Haliżak na początku i podczas zakończenia konferencji.

1. Już 11. grudnia 2015 r. odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim konferencja pt. ?Realism and the Great Powers Politics in Europe and the Asia-Pacific?. Organizatorami tego wydarzenia są: Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, PTSM i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jak piszą organizatorzy: ?[w] konferencji wezmą udział badacze m.in. z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Indii, Chin (m.in. prof. John J. Mearsheimer, prof. Peter J. Katzenstein, prof. Andrew Hurrell, prof. Knud E. Jorgensen, prof. Biwu Zhang, prof. Arvind Kumar, prof. Shantanu Chakrabarti)?.

2. Znamy już organizatorów i tematy kolejnych dwóch konwencji PTSM. W 2016 r. konferencja ta będzie miała miejsce na Uniwersytecie Łódzkim a jej temat to polityka zagraniczna. Z mojej perspektywy będzie to jedna z najważniejszych konferencji PTSM. Natomiast w 2017 r. konwencja odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a jej tematem będą ?studia regionalne i studia globalistyczne?.
Dla przypomnienia lista poprzednich konwencji: 1. w 2011 r. w Poznaniu (interdyscyplinarność), 2. w 2012 r. w Lublinie (poziomy analizy), 3. w 2013 r. w Bielsko-Białej (realizm) i 4. w 2014 r. we Wrocławiu (normy i wartości).

3. Po 5. konwencji PTSM ukaże się publikacja zawierająca wystąpienia uczestników konferencji. Jednocześnie w Gdańsku miała miejsce premiera dwóch tomów pokonferencyjnych z poprzedniej konwencji we Wrocławiu opublikowanych przez wydawnictwo Rambler (niestety, wciąż nie ma informacji o nich na stronie wydawnictwa lub PTSM). Również każda z poprzednich konwencji doczekała się publikacji pokonferencyjnej: ?Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych? (2012), ?Poziomy analizy stosunków międzynarodowych? (2013) i ?Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych? (2014).

4. W 2016 r. ma rozpocząć się rozpatrywanie przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów wniosku o uczynienie nauki o stosunkach międzynarodowych samodzielną dyscypliną. Wniosek ten w 2014 r. został złożony przez prof. E. Haliżaka jako przewodniczącego PTSM i dyrektora ISM UW. Po zaopiniowaniu wniosku przez Centralną Komisję ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie minister nauki i szkolnictwa wyższego, który wydaje w tej sprawie odpowiednie rozporządzenie.

W chwili obecnej nauka o stosunkach międzynarodowych nie jest samodzielną dyscypliną naukową w Polsce. Może być jedynie rozpatrywana jako subdyscyplina nauki o polityce. Ta zaś jest z kolei zaliczana do dziedziny nauk społecznych, a ta do obszaru nauk społecznych (w obszarze nauk społecznych wyodrębnia się też dziedzinę nauk ekonomicznych i dziedzinę nauk prawnych). Warto dodać, że w dziedzinie nauk społecznych, obok nauki o polityce, wyodrębniono jeszcze m.in.: (1) nauki o bezpieczeństwie, (2) nauki o obronności i (3) nauki o polityce publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *